Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
 • A A A
 • CHAT
 •  
 • Klientsky portál

Asistenčné služby

POtrebujete pomoc?

 • volania zo Slovenska: 0800 121 122
 • volania zo zahraničia: +421 2 58 57 22 66

Nepočujúci klienti sa môžu obrátiť na asistenčnú službu:

Asistenčné služby pre vás zabezpečia:

Poistná udalosť

 • poskytnú informácie a rady, ako postupovať v prípade poistnej udalosti, a oznámia ju za vás do poisťovne

Zabuchnutie dverí alebo zalomenie kľúča

 • zabezpečia a uhradia odomknutie dverí, prípadne výmenu zámky do limitu 75 €

Odstránenie príčin havarijného stavu

 • zorganizujú a uhradia technickú pohotovostnú službu (inštalatér, kúrenár, plynár a pod.) do limitu 100 €

Neobývateľná domácnosť po havárii

 • zabezpečia a uhradia krátkodobé náhradné ubytovanie do 48 hodín do limitu 1 000 €
 • zabezpečia a uhradia prevoz zariadenia domácnosti do limitu 335 €
 • zabezpečia a uhradia uskladnenie zariadenia domácnosti do limitu 170 €
 • zabezpečia a uhradia ochranu nezabezpečenej domácnosti na 72 hodín do limitu 1 000 €
 • zabezpečia a uhradia prepravu poisteného k určenej osobe do limitu 170 €

Odstránenie následkov poruchy

 • zorganizujú remeselníkov potrebných na odstránenie následkov poruchy

Asistenčné služby sú vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni na Slovensku aj v zahraničí.

Volania zo Slovenska 0800 121 122

Volania zo zahraničia +421 2 5857 22 66

Asistenčná služba ŠTANDARD 

Nepretržitá pomoc v neočakávaných situáciách, ktorú od nás dostanete zadarmo:

 • Poskytne informácie a rady, ako postupovať v prípade poistnej udalosti, a oznámi ju za vás do poisťovne.
 • Zabezpečí a uhradí odomknutie dverí, prípadne výmenu zámky do limitu 75 €.
 • Zorganizuje a uhradí technickú pohotovostnú službu (inštalatér, plynár, kúrenár, zámočník, elektrikár, sklenár, pokrývač) do limitu 100 €.
 • Pri neobývateľnej domácnosti zabezpečí a uhradí krátkodobé náhradné ubytovanie do 48 hodín do limitu 1 000 €, prevoz zariadenia domácnosti do limitu 335 €, uskladnenie zariadenia domácnosti do limitu 170 €, ochranu nezabezpečenej domácnosti na 72 hodín do limitu 1 000 €, prepravu poisteného k určenej osobe do limitu 170 €.
 • Zorganizuje remeselníkov potrebných na odstránenie následkov poruchy.

Asistenčná služba PREMIUM

Okrem celého rozsahu asistenčnej služby Štandard vám za výhodnú cenu poskytne tieto služby:

 • Poradenstvo architekta a záhradníka;
 • Zdravotnú asistenciu;
 • IT asistenciu;
 • Službu lekára na telefóne;
 • Predĺženú záruku na spotrebiče.

Asistenčná služba Právna ochrana

Poskytuje telefonickú službu všeobecných právnych informácií a právnu asistenčnú službu.

 

Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií