Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
 • A A A
 • CHAT
 •  
 • Klientsky portál

Skupinové poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, ktorú zamestnanec spôsobí svojmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s nimi.

KOMU JE POISTENIE URČENÉ

Skupinové poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi je určené pre zamestnávateľov, ktorí chcú chrániť svojich zamestnancov pred prípadnými finančnými nákladmi, ktoré by im mohli vzniknúť v súvislosti s náhradou škody, ktorú spôsobili svojmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s nimi.

Skupinové poistenie možno uzatvoriť pre zamestnancov v pracovnom pomere so zamestnávateľom v zmysle Zákonníka práce, v pracovnom pomere v zmysle zákona o výkone práce vo verejnom záujme alebo štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere podľa zákona o štátnej službe.

Poistenými môžu byť pracovníci vykonávajúci pracovnú činnosť aj vodiči motorových vozidiel.

V skupinových poistných zmluvách možno nastaviť výhodné individuálne limity podľa kategórií pracovných činností.

PREČO PRÁVE NAŠE POISTENIE

 • variabilné poistenie v podobe širokej palety pripoistení, voliteľných v závislosti od špecifík zamestnania;
 • skupinové poistenie zodpovednosti za škodu umožňuje určiť výšku poistnej sumy spoločne pre všetkých zamestnancov;
 • pri skupinovom poistení zodpovednosti za škodu možno získať zľavu za počet poistených zamestnancov.

ZÁKLADNÝ ROZSAH POISTENIA

 • Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi;
 • Zodpovednosť za škodu z nedbanlivosti pri výkone štátnej služby.

VOLITEĽNÉ PRIPOISTENIA

 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú stratou zverených predmetov (pracovných pomôcok, nástrojov, náradia a pod.);
 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú držbou alebo používaním motorových vozidiel zamestnávateľa;
 • Zodpovednosť za škodu na prepravovaných veciach;
 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením, alebo zničením veci;
 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom, chybne vykonanou prácou alebo chybne vykonanou službou.

 

Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií