Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
 • A A A
 • CHAT
 •  
 • Klientsky portál

Zodpovednosť za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti predstavuje komplexnú ochranu pre prípad povinnosti poisteného nahradiť škodu spôsobenú inej osobe alebo poistníkovi v súvislosti s výkonom jeho funkcie.

 • členovia orgánov spoločnosti (člen predstavenstva, konateľ, prokurista a pod.);
 • zamestnanci spoločnosti v manažérskej, kontrolnej alebo riadiacej funkcii;
 • manželia, dedičia, zákonní zástupcovia a právni nástupcovia.

AKÝ JE ROZSAH POISTENIA?

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti kryje škody v súvislosti s výkonom funkcie.

 • náhrada straty za účasť na súdnom pojednávaní
 • náhrada za porušenie práv zamestnancov vyplývajúcich z pracovného pomeru
 • náklady na extradičné konanie – náklady na vydanie poisteného do cudziny
 • náklady na obranu v konaní proti osobnej slobode alebo majetku
 • náklady na očistenie mena poisteného (náklady na „PR“)
 • náklady na osobné potreby v súvislosti so zabavením majetku
 • náklady na peňažnú záruku v súdnom konaní
 • náklady na právnu ochranu v súvislosti so škodou na majetku alebo na zdraví
 • náklady na právnu ochranu
 • náklady na psychologickú pomoc
 • náklady na vyšetrovanie
 • náklady súvisiace so zásahmi regulačného orgánu
 • náklady v neodkladných prípadoch

 • dodatočná doba na uplatnenie nároku
 • dodatočná doba na uplatnenie nárokov proti bývalým členom orgánov spoločnosti
 • náklady na predchádzanie vzniku nároku
 • poistenie nevýkonných členov orgánov spoločnosti
 • poistenie členov orgánov novej dcérskej spoločnosti
 • poistenie osoby vyslanej spoločnosťou do orgánov spoločnosti mimo skupiny

Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií